DBI 2018

Opublikowano: poniedziałek, 09, kwiecień 2018

W ramach obchodów  promujące DBI 2018 oraz bezpieczeństwo w sieci w szkole w Baninie,

 

temat przewodni to:

 

"Graj bezpiecznie!"

 

 

 

1.      W ramach obchodów DBI zrealizowane są w naszej szkole następujące inicjatywy: umieszczenie informacji o DBI na stronie internetowej placówki, popularyzacja stron dbi.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl.

 

2.      W klasach 1-3  nauczyciele uczący zaprezentują filmy edukacyjne z serii pt. Owce w sieci. Dzieci będą korzystać z zabaw edukacyjnych na stronie www.sieciaki.pl. Zostaną  też przeprowadzone pogadanki z uczniami   na temat korzystania z Internetu i wykorzystania go m.in. w celach edukacyjnych.

 

3.      Uczniowie klas 4-tych na zajęciach komputerowych uczestniczą w interaktywnym  kursie  3,2,1 Internet” poruszana tematyka to dobre i negatywne strony Internetu czy cyberprzemoc.

 

4.      Uczniowie klas 4-5 mają za zadanie ułożyć krótki wierszyk z okazji DBI  pracę w formie papierowej umieszczają na gazetce szkolnej przed swoją salą. Każda klasa 4-5 dodatkowo bierze udział w konkursie „DBI -Rymuj Ty!” , który znajduję się na stronie www.sieciaki.pl w zakładce konkursy ostateczny termin wysyłania prac to  28 luty.

 

5.      Uczniowie klas 5-7 na zajęciach komputerowych oglądają prezentację „Bezpieczeństwo w garch video”  ponadto uczniowie dowiedzą się czym są PEGI  oraz o wpływie gier na  zdrowie.

 

6.      Udział uczniów 5-7  w  interaktywnej prezentacji  "Rufus w opałach" poruszane tematy to zagrożenia na jakie  natrafia młody użytkownik nowoczesnych technologii oraz jak reagować w trudnych sytuacjach.

 

7.      Każda klasa  5-7 projektuje plan gry edukacyjnej lub planszę,  prace wielkości plakatu  zamieszczają  na swojej gazetcę szkolnej przed salą - czas realizacji do 26 lutego.

 

8.      W ramach bezpieczeństwa w Internecie zaplanowano spotkania uczniów klas  4 – 7  ze specjalistami z Komendy Powiatowej w Kartuzach – termin do końca roku szkolnego 2018

 

9.      Na stronie internetowej szkoły zostaną umieszczone informacje z naszej akcji DBI  oraz  linki zawierające wskazówki i informacje dla rodziców na temat bezpiecznych gier.

 

           http://www.pegi.info/pl/index/id/359/

           https://sieciaki.pl/konkursy/aktualne/id/422

           http://sp306.szkolnyportal.edu.pl/bezpieczny-internet/

DBI 2018

 

KONKURS BALTIE ETAP SZKOLNY 2018

Szukaj