Konkurs o św. Stanisławie Kostce

Opublikowano: środa, 26, wrzesień 2018

TEMAT KONKURSU: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony…” 

CELE KOKURSU:

1. Włączenie się w obchody 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki.

2. Poszerzenie wiedzy o życiu świętego.

 3. Ukazanie, na czym polega  świętość.  

4. Upowszechnienie wartości i zasad, które wyznawał.  

Regulamin

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klasy I – IV Szkoły Podstawowej na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

2. Na konkurs uczestnik indywidualnie przygotowuje jedną pracę plastyczną  na kartce z bloku technicznego formatu A4 w dowolnej technice plastycznej.

3. Pracę plastyczną do 16.10. 2018 r. należy przekazać katechetom w szkole.

4. Wraz z pracą plastyczną uczestnik na odwrocie pracy umieszcza następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, tytuł pracy i jej opis, nazwę i adres szkoły wraz z telefonem,  a także imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego dziecko do konkursu .

Wzór opisu oraz zgody rodziców  będą  dostępne  u katechetów. 

5. Tematem pracy plastycznej jest osoba św. Stanisława Kostki i jego droga do świętości.

6. Prace, które zakwalifikują się do dalszego etapu w diecezji przechodzą na własność organizatora.

7. Kryteria pracy:

a. Zgodność pracy z tematem konkursu;

b. Komunikatywność pracy dla przeciętnego odbiorcy;

c. Estetyka wykonania;

d. Oryginalność przedstawienia tematu oraz techniki wykonania.

 

                        ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU   

 

Zespół katechetów

 

Szukaj