CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

Opublikowano: wtorek, 07, maj 2019

W czwartek 04.04.2019 klasa sportowa w Lekkiej Atletyce wzięła udział w zawodach z cyklu „Czwartki lekkoatletyczne” organizowane przez GZSiSS oraz GOKF w Gdańsku. Dziewczęta rywalizowały w dwóch konkurencjach; jednej biegowej 60 m, 300m lub 600m oraz jednej technicznej: skok w dal lub rzut piłeczką palantową. Szkołę z Banina reprezentowały: Agnieszka Gosz, Barbara Gulcz, Patrycja Markowska, Weronika Mocarska, Joanna Niedrowska, Patrycja Szulc, Lena Teska, Agnieszka Tusk, Magdalena Wajoras i Martyna Wożniak. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym a wyniki dziewcząt potwierdziły dobre przygotowanie do sezonu. Celem udziału w zawodach była popularyzacja Lekkiej Atletyki, integracja klasy, a także możliwość sprawdzenia się z rówieśniczkami z Gdańskich szkół.  Klasa dobrze się bawiła co potwierdzają fotki:

Szukaj