Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Opublikowano: piątek, 02, lipiec 2021

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane każdemu absolwentowi Szkoły Podstawowej

w Baninie 9 lipca od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły.

 

UWAGA PRZYPOMINAMY:

 

1.    Uczniowie logują się na stronę:  https://wyniki.edu.pl w dniu 2 lipca br.

  1. Na powyższej stronie będą dostępne wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

 

WAŻNA INFORMACJA:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku

o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje  od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

 

godzina bardzo ważna – nieprzekraczalna

 

Szukaj