SKETCHNOTING, czyli myślenie wizualne na lekcjach geografii

Opublikowano: wtorek, 10, styczeń 2023

„Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż mi, a zapamiętam, 

pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”   

Konfucjusz

Dziś cytat chińskiego filozofa ma szczególne znaczenie.

Projektowanie lekcji stało się jednym z wymiarów, który ma kolosalne znaczenie dla procesu uczenia się. Rola nauczyciela polega na odpowiednim wspieraniu i stymulowaniu uczenia się uczniów. Nieodłączną częścią komunikacji stał się obraz. Żyjemy w epoce obrazów: telewizja, kino, smartfony, smartwatche, reklamy, plakaty. Przeglądając książki, coraz częściej zwracamy uwagę na obrazki w niej zawarte. Kupując rzeczy w internecie – zwracamy uwagę na fotografie. Piszemy sms -y – wprowadzamy emotikonki.

Dlatego też w roku 2021/2022 pilotażowo wprowadziłam grafonotatki w klasach VIII. W roku szkolnym 2022/2023 nasi uczniowie sami tworzyli geonotki.

Zapraszam do galerii prac naszych uczniów.

Nauczyciel geografii

 

Szukaj