Zaproszenie na warsztaty

Opublikowano: czwartek, 12, styczeń 2023

1.Jak radzić sobie w trudnych sprawach wychowawczych z własnym dzieckiem/dziećmi/ tematyka m.in. rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich.

2.Trudności w wyznaczaniu i chronieniu własnych granic;

3.Emocje i uczucia (jak pomóc rozpoznać i określić przeżycia emocjonalne); Sposoby rozwiązywania konfliktów; Funkcja kary w wychowaniu; Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży; wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról; Skuteczna pochwała i zachęta; uwrażliwianie na problematykę uzależnień;

I grupa - pierwsze spotkanie

30.01.2023r.(poniedziałek) godz. 18.30

II grupa - pierwsze spotkanie 31.01.2023 r.(wtorek) godz.18.30

Miejsce spotkań: Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie  ul. Gdańska 66
Zajęcia prowadzi psycholog i terapeuta Łukasz Fanslau
Bardzo proszę zgłaszać się indywidualnie- telefonicznie do Gabrieli Kapicy

 (pedagoga szkolnego)  nr tel.609203170.
Nadmieniam, że zajęcia finansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie.

Zachęcam do udziału
pedagog szkolny Małgorzata Lewińska

Szukaj