Wizyta w sądzie

Opublikowano: wtorek, 29, październik 2019

W ramach edukacji prawnej, uświadamiania konieczności poszanowania prawa oraz realizacji założeń profilaktyki i zapobiegania przestępczości, młodzież Szkoły Podstawowej w Baninie korzysta z proponowanych przez sądy okręgu gdańskiego programu edukacyjnego.

Młodzież uczestniczy w rozprawach sądowych lub na sali rozpraw inscenizuje symulacje posiedzeń sądowych z pomocą sędziów.

W dniu 27.09.2019 roku klasa VIII b w ramach tych działań uczestniczyła w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. W dniu 23.10.2019 roku klasa VII d uczestniczyła w  rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Sędziowie bardzo ciekawie wprowadzali w przedmiot sprawy, opowiadali kto uczestniczy w rozprawie, jakie miejsce na sali rozpraw zajmuje i jaką pełni rolę.

W kolejnych miesiącach pozostałe klasy ósme Szkoły Podstawowej w Baninie wezmą udział w symulacjach rozpraw karnych, w których sami będą odgrywali rolę sędziów, prokuratora, świadków, adwokatów, oskarżonych na podstawie przygotowanego scenariusza.

Młodzieży klas ósmych Szkoły Podstawowej w Baninie edukację prawną umożliwia głównie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dzięki zaangażowaniu i współpracy pedagog Małgorzaty Lewińskiej z sędzią koordynator SSR Karoliną Kondracką.

Mamy nadzieję, że dzięki takim lekcjom młodzież nabędzie wiedzy o postępowaniu sądowym, na czym polegają zawody prawnicze, a także nabędzie wiedzy o konsekwencjach łamania prawa.

Takie działania mają też pomóc młodzieży klas ósmych w wyborze profilu klasy w szkole średniej i może w przyszłości zasilić szeregi szanownego grona Sędziów, Prokuratorów lub Adwokatów.

 

 

 

 

Szukaj