Świetlica

Opublikowano: wtorek, 01, wrzesień 2015

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 REZYGNACJA Z POBYTU UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 


 OPŁATA ZA ŚWIETLICE DLA KLAS „0”

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

płatne przelewem na podstawie otrzymanego rachunku

w tytule Imię i nazwisko dziecka oraz klasa

 

rachunek bankowy :

 

05 8345 1029 0203 9969 2000 0001


KONKURS LITERACKI „SŁOWA i MY” - regulamin (pdf)


Uwaga - ważne!!!

Zgłoszenia na świetlicę

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z zapisami w statucie szkoły:

Świetlica
&24 
3. Do świetlicy, w pierwszej kolejności, przyjmowani są uczniowie klas I – III, których rodzice (prawni opiekunowie) udokumentują zatrudnienie.

4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) - karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej wychowawczyniom świetlicy.

6. Doraźnie, w związku z organizacją dojazdów do szkoły, ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie.

Z uwagi na bardzo dużą, wstępną liczbę zgłoszeń (nieuzasadnionych) i tłok panujący na świetlicy uniemożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie od poniedziałku, 3 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzona weryfikacja złożonych zgłoszeń. 

Z uwagi na brak załączników do zgłoszeń na świetlicę (informacje o zatrudnieniu obojga rodziców oraz fakt, że uczniowie nie oczekują na dowóz autobusowy) zgłoszeni uczniowie nie będą objęci opieką świetlicy, ponieważ nie spełniają statutowych wymogów.Dyrektor szkoły
Ewa Kosznik

 

 

 

Szukaj