Logopeda

Opublikowano: piątek, 16, wrzesień 2022

GODZINY PRACY LOGOPEDÓW SZKOLNYCH 

 

LOGOPEDA s.201

 

Daria

Szymaniak

Maja

Dąbrowska

Katarzyna Burdzanowska

Poniedziałek

9:00-14:30

9:00-12:00 s.3

8:00-12:00

11:50-15:00 s. 3

Wtorek

9:00-13:00

13:00-17:30

-

Środa

9:00-14:00

14:00-17:00(18:00)

8:55-9:45 s.3

Czwartek

10:00-15:30(16:30)

8:00-12:30

10:00-12:00 (s.3)

-

Piątek

9:00-14:00

-

-

 

 

 

 

  

 


 

Szanowni Państwo,

 

w pierwszych tygodniach roku szkolnego 2022/2023 zostanie przeprowadzona diagnoza logopedyczna. Rodzice uczniów, którzy potrzebują wsparcia, zostaną poinformowani o możliwości zapisania dziecka na zajęcia terapii logopedycznej.

  

Katarzyna Burdzanowska

Maja Dąbrowska 

Daria Szymaniak Szanowni Rodzice !
 

 

Coraz więcej dzieci ma problemy z prawidłową artykulacją. Dzieci, które mają wady wymowy, mogą mieć problemy z nauką czytania i pisania, również ich kontakty z rówieśnikami mogą być utrudnione. Wszystko to, ma wpływ na dalszy rozwój dzieci, ich możliwości i przyszłość. 

W naszej szkole są zajęcia logopedyczne. Odbywają się one na terenie szkoły, w miarę możliwości "blisko" zajęć lekcyjnych i są bezpłatne

Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy. Jest to moja i Państwa odpowiedzialność, dlatego bardzo proszę, aby dzieci regularnie uczęszczały na zajęcia i ćwiczyły w domu. W razie wątpliwości lub problemów bardzo proszę o kontakt, chętnie służę pomocą.

Natomiast, jeśli ktoś z Państwa nie jest zdecydowany na współpracę, bardzo proszę podpisać oświadczenie o rezygnacji z zajęć i przekazać je wychowawcy.Z poważaniem - logopedzi

 

Katarzyna Burdzanowska

Maja Dąbrowska 

Daria Szymaniak


 

Rozwój mowy

Prawidłowa mowa kształtuje się przez pierwsze lata życia człowieka. Poniższy schemat obrazuje rozwoju mowy dziecka.WIEK DZIECKA ARTYKULACJA GŁOSEK
pierwsze miesiące życia powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie
ok. 6 miesiąca życia powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie
1-2 rok życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, 
dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y 
oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n
a także zmiękczone: pi, bi, mi
2-3 rok życia pojawiają się proste zdania, 
dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą 
i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł,
pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz
4-5 rok życia pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dź
5-6 rok życia utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż
7 rok życia technika mówienia opanowana

 

Przedstawiony schemat ukazuje jedynie przybliżone ramy pojawiania się głosek w mowie dziecka. Każda pociecha jest inna i nie należy przejmować się, jeśli rozwój mowy Państwa dziecka nieznacznie odbiega od norm podanych w tabeli. Kiedy więc należy udać się na konsultacje do logopedy? Oto kilka niepokojących sygnałów: 

• Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n, l dziecko wsuwa język między zęby lub ociera    nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym    bardziej wada się utrwala. 
• Dziecko nawykowo mówi „przez nos”. 
• Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy    dziecko dobrze słyszy. 
• Dziecko 3 - letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. Pod koniec trzeciego roku życia nie    wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych ( a, o, e, i, u, y ). 
• Po ukończeniu 4 roku życia dziecko: 
      - wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź 
      - zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k         (gęś = kęś), b na p (buda = puta) 
• myli głoski dźwiękopodobne, np. c - s (sala = cala), sz - cz i inne.
• Dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi nieznanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę    r. 
• Nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab).
• Rozwój mowy dziecka: 
      - rocznego jest na poziomie dziecka półrocznego (dziecko jedynie gaworzy), 
      - 2-letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymania kilka słów), 
      - 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5 rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań, a         słownictwo jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego),
      - 4-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2-letniego (formułuje zdania proste, słownictwo czynne         jest na poziomie dziecka 2-letniego, tj. około 300 słów), 
      - 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5-letniego (nadal zdania proste, słownictwo na         poziomie dziecka w wieku 2,5 lat), 
      - 6-letniego jest na poziomie dziecka 3-letniego (pojawiają; się zdania złożone, dziecko wymawia         1000-1500 słów), 
      - 7-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5-letniego.

Opracowała Maja Dąbrowska
na podstawie: G.Demel “Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” WSiP
logopedia.net.pl E.Spałek,C.Piechowicz-Kułakowska


 

Wady wymowy

 

W naszej szkole, we wrześniu została przeprowadzona diagnoza logopedyczna.
Większość dzieci, które zostały zakwalifikowane na zajęcia uczęszcza na nie raz w tygodniu. Z jakimi problemami najczęściej borykają się nasze dzieci:

seplenienie, czyli nieprawidłowa wymowa głosek ś,ź,ć,dź,s,z,c,dz,,sz,ż,cz,dż:
    - głoski mogą być nieprawidłowo realizowane, np. międzyzębowo
    - głoski mogą być zamieniane na inne łatwiejsze;

reranie, czyli nieprawidłowa wymowa głoski r:
    - głoska może być realizowana nieprawidłowo, np. gardłowo
    - głoska może być zamieniana łatwiejszą np. l, j;

mowa bezdźwięczna, czyli wymowa głosek dźwięcznych jak bezdźwięczne;

nieprawidłowa wymowa głosek k,g
    - głoski mogą być nieprawidłowo realizowane 
    - głoski mogą być zamieniane na t,d;

dyslalia wieloraka, czyli nieprawidłowa artykulacja kilku lub kilkunastu głosek.

Przyczyn dyslalii może być wiele. H.Spionek wyróżnia następujące:
• zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowy zgryz, przerost trzeciego migałka)
• nieprawidłowe funcjonowanie narządów mowy (np. mało sprawne wargi i język)
• nieprawidłowa budowa i funcjonowanie narządu słuchu
• warunki niesprzyjające uczeniu się mowy
• opóźniony rozwój psychomotoryczny.

Znaczna część wad wymowy ma wpływ na naukę dzieci. Niekorzystnie wpływają zwłaszcza substytucje, czyli zamiany głosek na łatwiejsze. Przy zaburzonym słuchu fonemowym (kiedy dziecko nie odróżnia słuchowo głosek podobnych) nieprawidłowa wymowa znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisie.
Problemy, jakie mogą się pojawić to także:
• utrudniony kontakt dziecka w grupie rówieśniczej
• trudności przy nauce liter
• trudności w czytaniu
• trudności w pisaniu.

Zadbajmy więc razem o piękną wymowę u dzieci!Opracowała Maja Dąbrowska
na podstawie: G.Demel “Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” WSiP
logopedia.net.pl E.Spałek,C.Piechowicz-Kułakowska

 

 

 

OPIS ZESTAWÓW DO ĆW. LOGOPEDYCZNYCH.pdf  

ZESTAW 1 - GŁOSKOSTWOREK.pdf

 

 

 

Szukaj