Akcja konkursowa dla uczniów

Opublikowano: czwartek, 02, kwiecień 2020

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Opiekunowie,

wiemy, jak dużym wyzwaniem jest dla Was wszystkich zamknięcie szkół i przedszkoli na czas zagrożenia epidemicznego. Naukę i zabawę zaplanowaną na czas szkolny i przedszkolny realizujecie dziś razem w domu, pośród najbliższych. Pamiętajcie o odpoczynku i relaksie,
tak ważnym dla wzmocnienia odporności psychicznej i fizycznej.

Drodzy Uczniowie, wierzymy w Waszą nieustającą pomysłowość, aktywność i kreatywność. Proponujemy Wam dziś połączenie nauki z zabawą i zapraszamy do akcji konkursowej „Siostro, Bracie – zostań w chacie”.
Podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Wybierzcie taką formę ekspresji, w jakiej czujecie się najlepiej i weźcie udział w jednym z konkursów akcji „Siostro, Bracie – zostań w chacie!”.

Możecie wybrać dowolną formę: plakat, zdjęcie, pracę plastyczną, film, sleevface i in.

Szczegóły znajdziecie na stronie: http://pbw.gda.pl/siostro-bracie-zostan-w-chacie/    
i naszym FB
https://www.facebook.com/pbwGdansk/ 

 

Nagrody czekają - zapraszamy!
Nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych województwa pomorskiego

 

--------------

 

1.   Organizatorem akcji konkursowej są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku www.pbw.slupsk.pl  oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku www.pbw.gda.pl

2.   Konkursy realizowane są drogą elektroniczną

3.   Konkursy skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich  województwa pomorskiego

4.   Szczegółowe zasady uczestnictwa określone są dla poszczególnych tytułów konkursów

5.   Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną pracy konkursowej organizatorowi konkursu

6.   Fundatorem nagród książkowych w akcji konkursowej “Siostro, Bracie – zostań w chacie” jest Marszałek Województwa Pomorskiego 

 Główne cele akcji konkursowej:

·        wsparcie nauczycieli w działaniach związanych z edukacją obywatelską i kształtowaniem właściwych postaw społecznych

·        rozwijanie i promowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

·        rozwijanie wyobraźni, kreatywności dzieci i młodzieży

·        kształcenie umiejętności wykorzystywania różnorodnych materiałów w nauce  i zabawie

·        kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz zdrowia rodziny

·        zwiększanie świadomości o zagrożeniach dla zdrowia

·        podejmowanie odpowiednich wyborów w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu

·        propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

Wybierz konkurs dla siebie:

1.   Konkurs na laurkę – podziękowanie dla pielęgniarek i lekarzy, ratowników medycznych, strażaków – adresowany dla przedszkolaków i klas 0

2.   Zdrowo w domu – konkurs na plakat promujący zdrowy tryb życia, kształtujący właściwe postawy uczniów wobec zdrowia i życia – adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

3.   Świat jest nasz – konkurs na prezentację multimedialną nt. zagrożeń współczesnego świata – adresowany do uczniów klas VII-VIII SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

4.   List do babci lub/i dziadka –  konkurs na list o książce, którą przeczytałem/am w czasie pobytu w domu –  adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

5.   Super przepis – konkurs na zdjęcie potrawy przygotowanej wspólnie z rodziną w czasie pobytu w domu –  adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych

6.   Zainspiruj innych  – konkurs rozwijający kreatywność i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami – adresowany do uczniów klas VII – VIII SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

7.   Chcę być taki jak… – konkurs rozwijający umiejętności plastyczne oraz kreatywność młodszych uczniów – adresowany do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych

8.   Sleeveface – konkurs promujący zainteresowania czytelnicze oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnej technologii – adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

9.   Myślę, więc czytam- konkurs rozwijający zainteresowania czytelnicze oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii – adresowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

 

 

 

Plakat

 

 

Szukaj