Zasady interwencyjnej zbiórki surowców wtórnych w dniu 30.05.2020 r.

Opublikowano: piątek, 22, maj 2020

Zasady interwencyjnej zbiórki surowców wtórnych w dniu 30.05.2020r na terenie Szkoły Podstawowej w Baninie.

      Ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem SARS-coV-2, wprowadza się specjalne zasady odbioru surowców wtórnych w dniu 30.05.2020r

       Zbiórka surowców odbędzie się na parkingu szkolnym w sobotę 30.05.2020r o d godziny 9.00 do godziny 12.00. Prosimy o wjazd na parking od strony ulicy Północnej, a wyjazd na ulicę Tuchomską(przy małym rondzie)

1.Uczniowie i dzieci NIE biorą udziału w interwencyjnej zbiórce surowców w dniu 30.05.20r.

2.Surowce wtórne(makulatura, plastikowe butelki, plastikowe nakrętki i baterie) dowożą indywidualnie rodzice, dziadkowie lub inne DOROSŁE osoby-poniżej zwani dostawcy.

3.Dostawca surowców osobiście (sam) wkłada surowce do przygotowanych kontenerów.

4.Dostawca posiada własne, odpowiednio założone maseczkę i rękawiczki ochronne.

5.Podczas interwencyjnej zbiórki dostarczone surowce, NIE BĘDĄ ważone. Zostanie jedynie zapisane nazwisko, imię i klasa ucznia, w imieniu którego surowce zostały dostarczone. Zapis będzie zawierał adnotacje : dużo, średnio, mało. Decyzja o określeniu ilości dostarczonych surowców należy do osób kierujących zbiórką (nauczyciel i/lub przedstawiciel Rady Rodziców).

6.W związku z zagrożeniem zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2,PROSIMY O ZACHOWANIE wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

7.Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zechcą wesprzeć finansowo budżet Rady Rodziców przekazując surowce wtórne do recyklingu.

 

 

Zapraszamy

-przewodnicząca RR

-dyrektor szkoły

-Anna Borowicz

 

Szukaj