Informacje

Opublikowano: środa, 14, sierpień 2019

 

Kliknij po więcej informacji

 


 Zasady organizowania gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej im.ks.prałata Józefa Bigusa w Baninie

 Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i świadectwa szkolnego w Szkole Podstawowej w Baninie (pdf)

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (pdf) 
Załącznik nr 1 - podanie (pdf)

 Zasady naboru na kółko plastyczne w klasach I-III (pdf)

 Zasady przebywania rodziców/opiekunów na terenie szkoły (pdf)