Zaproszenie na cykl warsztatów

Opublikowano: czwartek, 12, styczeń 2023

zastępowanie zachowań niepożądanych społecznie akceptowanych, nauka wyrażania i rozpoznawania emocji, ćwiczenie postaw asertywnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości , nauka właściwej komunikacji

w zespole klasowym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu spowodowanego sytuacją epidemiczną oraz nauką zdalną, uwrażliwienie na problem nadmiernego korzystania z urządzeń mobilnych.

Zajęcia odbywać się będą:

dla uczniów klas I – III od dnia 31.01.2023r./wtorek./ godz. 16.30      (spotkanie z rodzicami organizacyjne)

dla uczniów klas IV - VI od dnia 01.02.2023r./środa/ godz.16.30   (spotkanie z rodzicami organizacyjne)

zajęcia odbywać się będą w budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie ul. Gdańska 66 (filia)

warsztaty prowadzi psycholog- psychoterapeuta – dyrektor PNPPP w Żukowie: Łukasz Fanslau

(FINANSOWANE -  GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  PRZY URZĘDZIE GMINY W ŻUKOWIE)

Zgłoszenia telefoniczne do Pani Gabriela Kapica - Przewodniczącej Komisji  - pedagoga szkolnego – 609203170.

Szukaj