Konkurs literacki „Jubileuszowe życzenia dla szkoły”

Opublikowano: poniedziałek, 16, maj 2022

Drodzy Uczniowie!
Z okazji zbliżającego się 60-lecia naszej szkoły zachęcamy do udziału w konkursie literackim na najpiękniejsze życzenia dla naszej szkoły.

 
Zasady konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII, ale będzie się odbywał w 3. kategoriach

I –klasy 1-3

II-klasy 4-6

III-klasy 7-8
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie
„Jubileuszowych życzeń dla szkoły” umieszczonych na własnoręcznie wykonanej kartce okolicznościowej.
3. Uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 1 pracę.
4. Życzenia powinny być oryginalne, poprawne językowo, samodzielnie ułożone  i zapisane   na własnoręcznie wykonanej pocztówce okolicznościowej której grafika związana będzie  tematycznie z 60 –LECIEM SZKOŁY .

Forma ,wielkość ,sposób wykonania użyte materiały –dowolne, preferowany wymiar A5 –wielkość kartki z zeszytu,składana (dopuszczalne kartki wykonane techniką komputerową)
5. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia prac nie związanych z tematem konkursu lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
7. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Kryteria oceny prac.

1.. Pod uwagę przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie:

 poprawność kompozycyjna

 poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowa i stylistyczna,

 samodzielność, prace naruszające prawa autorskie będą dyskwalifikowane,

 pomysłowość, oryginalność i zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy,

 staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne pracy.

Termin składania prac, miejsce oraz rozstrzygnięcie.
1. Prace należy przekazać do 6 czerwca 2022 do Beaty Koszałki ( sala 219 lub biblioteka) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas jubileuszowego tygodnia tj. 10-15 czerwca 2022

Szukaj