Terminy zebrań

Opublikowano: środa, 09, wrzesień 2020

DATA

DZIEŃ

KALENDARIUM

09.09.2020 r.

środa

Zebrania z rodzicami

18:00 – wszystkie klasy IV, IIc, IIIg

Pozostałe klasy oprócz  „O” oraz klas I - spotkania z wychowawcami online na G- Suite w dniach 9 i 10 września

15.09.2020 r.

wtorek

18:00 - Zebranie Rady Rodziców:

ukonstytuowanie się Rady Rodziców i uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły, zaopiniowanie dni wolnych.

09.12.2020 r.

wtorek

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy 0-I

18:30 – klasy II - III

10.12.2020 r.

środa

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy IV - V

18:00 – klasy VI - VIII

27.01.2021 r.

środa

Zebrania rodziców

17:30 – klasy II-III,

18:30 – klasy 0-I

28.01.2021 r.

czwartek

Zebrania rodziców

17:30 – klasy VI - VIII

18:30 – klasy IV - V

30.03.2021 r.

wtorek

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy IV-V

18:30 – klasy VI-VIII

31.03.2021 r.

środa

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy 0-I

18:30 – klasy II-III,

31.05.2021 r.

poniedziałek

Zebrania rodziców

Przekazanie rodzicom uczniów  informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.

Szukaj