Terminy zebrań

Opublikowano: sobota, 20, październik 2018

 

Terminy zebrań 2018/2019

DATA

DZIEŃ

KALENDARIUM

31.08.2018r.

piątek

Zebranie z rodzicami SP

17.30 – IV

Zebranie z rodzicami SP

18.30 - 0-I

12.09.2018r.

środa

Zebranie z rodzicami SP

17.30 - II i III,

18.30 - gimnazjum

13.09.2018r.

czwartek

Zebranie z rodzicami SP

17.30 – V-VI,

18.30 - VII, VIII

09.2018r.

 

Zebranie Rady Rodziców:

ukonstytuowanie się Rady Rodziców i uchwalenie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, zaopiniowanie dni wolnych.

27.11.2018r.

wtorek

Zebranie rodziców

17.30 – klasy 0-I

18.30 – klasy II-III, gimnazjum

28.11.2018r.

środa

Zebrania rodziców SP

17.30 – klasy IV-V

18.30 – klasy VI-VIII

22.01.2019r.      

wtorek

Zebrania rodziców

17.30 – klasy II-III, gimnazjum

18.30 – klasy 0-I

23.01.2019r.

środa

Zebrania rodziców SP

17.30 – klasy VI-VIII

18.30 – klasy IV-V

26.03.2019r.      

wtorek

Zebrania rodziców

17.30 – klasy 0-I

18.30 – klasy II-III, gimnazjum

27.03.2019r.

środa

Zebrania rodziców SP

17.30 – klasy IV-V

18.30 – klasy VI-VIII

27.05.2019r.      

poniedziałek

Zebrania rodziców

17.30 – klasy II-III, gimnazjum

18.30 – klasy 0-I

Przekazanie rodzicom uczniów  informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.

28.05.2019r.

wtorek

Zebrania rodziców SP

17.30 – klasy VI-VIII

18.30 – klasy IV-V

Przekazanie rodzicom uczniów  informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.

       

 

 

Szukaj